NO I OCZYWIŚCIE TE FAKTURKI NA USŁUGI GASTRONOMICZNE Z 23% VATEM ....BĘDA TERAZ POD WIĘKSZĄ KONTROLĄ .BRAWO KUDUKOWA!!!!!! GONIĆ PASOŻYTÓW...TYLKO DLACZEGO TAK PÓŹNO POINFORMOWAŁA WYBORCÓW O TYM FAKCIE ???

soltysi

 soltysi1

soltysi2